Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Ett unikt, omfattande protokoll för att generera de-sialylerade humana monocyt-härledda dendritiska celler (mo-DC) från isolerade mononukleära celler i perifert blod (PBMC) med hjälp av en sialidasbehandling presenteras. Vidare beskrivs metoder för att bedöma den fenotypiska och funktionella karakteriseringen av mo-DCs och utvärdera hur sialidasbehandling förbättrar mognadsnivån av mo-DCs.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter