Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Rekombinant adenoassosiert virus (rAAV) er mye brukt for klinisk og preklinisk genlevering. En undervurdert bruk for rAAVs er robust transduksjon av dyrkede celler uten behov for rensing. For forskere som er nye innen rAAV, tilbyr vi en protokoll for transgen kassettkloning, råvektorproduksjon og cellekulturtransduksjon.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter