Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Rekombinant adenoassocierat virus (rAAV) används i stor utsträckning för klinisk och preklinisk genleverans. En underskattad användning för rAAV är den robusta transduktionen av odlade celler utan behov av rening. För forskare som är nya inom rAAV tillhandahåller vi ett protokoll för kloning av transgenkassetter, råvektorproduktion och cellodlingstransduktion.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter