Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Pseudotypede virus (PVer) er replikasjonsdefekte virioner som brukes til å studere vertsvirusinteraksjoner under tryggere forhold enn å håndtere autentiske virus. Presentert her er en detaljert protokoll som viser hvordan SARS-CoV-2 PV-er kan brukes til å teste nøytraliseringsevnen til pasienters serum etter COVID-19-vaksinasjon.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter