Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Pseudotypade virus (PV) är replikationsdefekta virioner som används för att studera värd-virusinteraktioner under säkrare förhållanden än vid hantering av autentiska virus. Här presenteras ett detaljerat protokoll som visar hur SARS-CoV-2 PV kan användas för att testa den neutraliserande förmågan hos patienters serum efter COVID-19-vaccination.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter