Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

13.7: Düzeltme

İÇİNDEKİLER
JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Education
Proofreading
 
TRANSKRİPT

13.7: Düzeltme

Genel Bakış

Yeni DNA moleküllerinin sentezi, DNA polimerazın nükleotitleri şablon DNA iplikçiğini tamamlayıcı bir dizide birbirine bağladığında başlar. DNA polimeraz, DNA replikasyonunda sadakati sağlamak için doğru taban için daha yüksek bir yakınlığa sahiptir. DNA polimeraz ayrıca çoğaltma sırasında, yeni doğan DNA iplikçiklerinden yanlış nükleotitleri kesen bir eksonekleaz etki alanı kullanarak kanıtlanıyor.

Çoğaltma Sırasındaki Hatalar DNA Polimeraz Enzimi Tarafından Düzeltilir

Genomik DNA, 5’ 3'e’ yön. Her hücre, DNA'daki hataları sentezlemede ve düzeltmede farklı roller oynayan bir dizi DNA polimeraz içerir; DNA polimeraz delta ve epsilon, nükleer DNA'yı kopyalarken düzeltme okuma yeteneğine sahiptir. Bu polimerazlar“ oku” her bir baz yeni ipliğe eklendikten sonra. Yeni eklenen baz yanlışsa, polimeraz yönü tersine çevirir (3’ den 5’ e hareket eder)  ve yanlış tabanı kesmek için bir eksonükleolitik alan kullanır. Daha sonra, doğru taban ile değiştirilir.

DNA Polimerazın Eksonükleaz Alanındaki Mutasyonlar Kanserlerle Bağlantılıdır

Düzeltme, mutasyonların yeni sentezlenen DNA'da oluşmasını önlemek için önemlidir, ancak düzeltme mekanizması başarısız olduğunda ne olur? Bir mutasyon DNA polimerazın ekonülaz etki alanını değiştirdiğinde, yanlış nükleotitleri kaldırma yeteneğini kaybeder. Sonuç olarak, mutasyonlar genom boyunca hızla birikebilir. Bu tür mutasyonlar çeşitli kanser türleri ile bağlantılı olmuştur.

Düşük Doğruluklu DNA Polimeraz Mutasyona Uğramış DNA Dizileri Oluşturabilir

Modifiye DNA polimerazlar laboratuvar biliminde, DNA'nın belirli parçalarının birçok kopyasını yapmak için bir in vitro tekniği olan polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) için kullanılır. Son ürünün mükemmel olması önemli olduğunda yüksek kaliteli polimerazlar kullanılırken, hataya açık PCR gibi bazı teknikler, kasıtlı olarak DNA'nın bir kısmında mutasyonlar oluşturmaya çalışmaktadır. Bu teknikler, düzeltme yeteneğini tehlikeye atmış polimerazlar kullanır.


Önerilen Okuma

Tags

Proofreading DNA Replication Nucleotides Template Adenosine Thymine Cytosine Guanine Errors Replication DNA Polymerase Enzyme Affinity Conformational Change Disassociate Structural Issues Three Prime End Exonuclease Site Exonucleolytic Proofreading Synthesis Of New DNA Molecules

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter