Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

26.4: Göç

İÇİNDEKİLER
JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Education
Migration
 
TRANSKRİPT

26.4: Göç

Göç, bir bölgeden veya habitattan diğerine uzun menzilli, mevsimsel harekettir. Dünyadaki birçok farklı organizma tarafından yürütülen bu ortak strateji, tipik olarak bir organizmanın çevresindeki kaynak mevcudiyeti veya iklim gibi değişikliklere karşılık gelen uyarlanabilir bir tepkidir. Göçler, binlerce hayvandan oluşan büyük grupların yanı sıra tek başına seyahat eden bireyleri de içerebilir ve binlerce kilometreden yalnızca birkaç yüz metreye kadar değişebilir.

Hayvanlar Neden Göç Eder?

Göçmen türlerin çoğu için, gıda kaynakları göç hareketinin arkasındaki ana itici güçtür. Meksikalı uzun burunlu yarasa, bitkilerin çiçekleriyle (agav dahil) beslenen ve mevsime göre değişen, yiyecek mevcudiyetine bağlı mevsimsel göç yapan bir nektar yiyicidir.

Tropik ve subtropiklerin nispeten istikrarlı iklimlerinin dışında, kaynak temelli göç iklimle sıkı bir şekilde bağlantılı olabilir. Örneğin, sonbaharın başlarında başlayarak, kral kelebekleri kışı geçirmek için Kanada ve kuzey Amerika Birleşik Devletleri'nden Meksika ormanlarına göç eder. Bu, ev sahibi bitkisi olan ipek otunun mevsimsel mevcudiyetiyle bağlantılı olmakla birlikte, daha yüksek enlemlerde kelebekler kışın düşük sıcaklıklada hayatta kalamayacakları için doğası gereği iklime de bağlıdır.

Ayrıca, hayvanlar yavru yetiştirmek veya doğurmak için göç edebilirler. Yetişkin Atlantik at nalı yengeçleri Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Kıyısı'nda yaşar ve her baharda çiftleşmek ve korunan kumlu kıyılara ve koylara yumurta bırakmak için sığ sulara göç ederler. Somon balığının üreme alanlarına ulaşmak için uzun ve tehlikeli göçler yapması da meşhurdur.

Hayvanlar Nasıl Göç Eder?

Göç zorunlu veya isteğe bağlı olabilir. Zorunlu göçlerde bireyler göç etmek zorundadır. İsteğe bağlı göçlerde, bireyler göç etmeyi seçebilir. Zorunlu göçler, genellikle populasyondaki tüm bireylerin katıldığı tam göçlerdir. Bununla birlikte, göçler populasyonun yalnızca bir kısmının göç etmesiyle de kısmi olabilir. Bir populasyon içindeki bazı bireyler veya gruplar, diğerlerinden daha uzağa göç edebilir, bu da farklı göç olarak bilinir. Örneğin, kara gözlü junkolar, cinsiyete dayalı olarak kışı geçirecekleri bölgeler farklılıklar gösteriyor. Türün dişileri erkeklerden daha güneye seyahat etme eğiliminde oluyorlar.

Hayvanların göç için kullandıkları zamanlama ve ipuçları büyük ölçüde değişiklik gösterir, ancak gün uzunluğu (fotoperiyot), kaynak seviyeleri veya sıcaklık gibi faktörleri içerebilir. Göç eden hayvanlar, potansiyel olarak coğrafi, kimyasal ve hatta manyetik ipuçlarını kullanarak farklı şekillerde de yönlerini bulabilir. Örneğin, güvercinler yönlerini bulmak için manyetik algı kullanırlar.

Son olarak, kazlar gibi bazı türler, büyük ya da küçük gruplar halinde göç ederken, diğerleri Swainson'un Ardıç Kuşu gibi tek başlarına göç edebilirler. Bazı durumlarda, hayvanlar göçlerini birden fazla nesil boyunca tamamlarlar, böylece tek bir birey tüm yolculuğu tamamlar. Örneğin, hükümdar kelebeklerin tam göç döngüsü yaklaşık dört nesil sürer.


Önerilen Okuma

Tags

Migration Adaptive Response Organism Resources Dry Season Water Scarcity African Elephants Food And Water Survival Family Groups Herd Limited Supplies Dominate Female Rear Guard Young Protection Rainy Season Original Regions Lush Vegetation Long-range Movement Seasonal Movement Region Or Habitat Change Resource Availability Climate Change Huge Groups Thousands Of Animals Single Individuals Food Resources Driving Force Migratory Movement

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter