Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

26.10: Kapsayıcı Uygunluk

İÇİNDEKİLER
JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Education
Inclusive Fitness
 
TRANSKRİPT

26.10: Kapsayıcı Uygunluk

Bir hayvanın diğerine bedel ödeyerek yardım ettiği özgecil davranışların çoğu akrabalar arasında gerçekleşir. Bilim adamları, bu özgecil davranışların, hayvanın yardım sağlayan kapsayıcı uygunluğunu arttırdığı için evrimleştiğine inanmaktadırlar.

Kapsayıcı uygunluk, bir bireyin genlerini hem kendi yavruları hem de paylaşılan genlere sahip yakın akrabalarının yavrularına geçirme yeteneğidir. Bir hayvan, yakın bir akrabanın üreme başarısını iyileştirmesine yardımcı olursa, bu, gen havuzundaki davranışı koruyarak hayvanın kapsayıcı uygunluğunu arttırır.

Sosyal Hayvanlar

Örneğin, arılar ve çıplak köstebek sıçanları gibi sadece bir üreme yeteneğine sahip dişi (kraliçe) ile kolonilerde yaşayan sosyal hayvanların hepsi koloninin diğer üyeleriyle yakından ilişkilidir. Kraliçe genellikle türlere bağlı olarak koloninin diğer üyelerinin annesi, kardeşi veya teyzesidir. Üreme dışı üyeler kraliçeyi ve yavrularını genellikle hayatı pahasına korur ve bakarlar. Kraliçenin genlerini aktarmasına yardım ederek, üremeyen bireylerin kapsayıcı uyguluğu, benzer bir genetik yapıya sahip oldukları için artar.

Akraba Seçimi

Akrabaların üreme başarısını artıran davranışların doğal seleksiyonuna akraba seçimi denir ve aynı zamanda tüm sosyal hayvanlar kadar yakından ilişkili olmayan hayvanlar üzerinde de etkilidir. Akrabalık derecesinin özgecil bir davranışın gelişip gelişmeyeceğini etkilemesi teorize edilmiştir. Bu, özgeciliğin maliyetini, akrabalık ile orantılı olarak değişen faydalarla tartan Hamilton kuralıyla temsil edilir. Diğer bir deyişle, daha yakın akraba olan hayvanların birbirlerine karşı özgecil davranışlarda bulunma olasılığı daha yüksektir, çünkü daha fazla gen paylaştıklarında kapsayıcı uygunlukları daha büyük ölçüde artar.


Önerilen Okuma

Tags

Inclusive Fitness Genes Reproduction Altruistic Behavior Kin Selection Worker Honeybees Queen Offspring Natural Selection Reproductive Success Cost Relatives Animal Behavior Gene Pool Eusocial Animals

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter