Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

1.8: Filojeni
TABLE OF
CONTENTS

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Phylogeny
 
TRANSCRIPT

1.8: Phylogeny

1.8: Filojeni

Phylogeny is concerned with the evolutionary diversification of organisms or groups of organisms. A group of organisms with a name is called a taxon. Taxa can span different levels of the evolutionary hierarchy. For instance, the group containing all birds is a taxon (comprising the class Aves), and the group of all species of daisies (the genus Bellis) is a taxon. Phylogenies can likewise include just one genus (i.e., depict species relationships) or span an entire kingdom.

Typically, phylogeny is represented by a tree. Each taxon of interest is depicted at the tip of the branch, and the branches represent the relationship between these taxa. Closely related taxa share a larger portion of their genome, resulting in morphological similarities. Sister taxa share an immediate common ancestor, represented by a shared node.

Nodes in the tree depict a morphological characteristic or molecular change that differentiates taxa. All taxa that directly connect to a specific node share a recent common ancestor. Hence, the root of the tree is the ancestor shared by all taxa in the tree. A tree without a root represents the relationship of taxa but does not provide information on the shared common ancestor.

The length of the branches of a tree may or may not have a meaning. In a scaled tree, the length of the branch may either represent time or the number of changes that occurred since the taxa evolved from a common ancestor.

Filojeni organizmaların veya organizma gruplarının evrimsel çeşitlendirilmesi ile ilgilidir. Adı olan bir grup organizmaya takson denir. Takson evrimsel hiyerarşinin farklı düzeylerinde yayılabilir. Örneğin, tüm kuşları içeren grup bir takson (Avessınıfı) ve papatyalar tüm türlerin in grubu (Belliscinsi) bir takson olduğunu. Phylogenies aynı şekilde sadece bir cins (yani, tür ilişkileri tasvir) içerebilir veya bütün bir krallık yayılan.

Tipik olarak, filojeni bir ağaç tarafından temsil edilir. Her bir ilgi takson şubenin ucunda resmedilir ve şubeler bu takson arasındaki ilişkiyi temsil emzdir. Yakından ilişkili takson genomlarının daha büyük bir kısmını paylaşır ve morfolojik benzerliklere yol açarak genomlarının büyük bir kısmını paylaşırlar. Kardeş takson, paylaşılan bir düğümle temsil edilen hemen ortak bir atayı paylaşır.

Ağaçtaki düğümler, taksonları ayırt eden morfolojik bir karakteristik veya moleküler değişimi betimleer. Belirli bir düğüme doğrudan bağlanan tüm taksiler, yakın zamanda ortak bir atayı paylaşır. Bu nedenle, ağacın kökü ataağaçtaki tüm takson tarafından paylaşılır. Kökü olmayan bir ağaç takson ilişkisini temsil eder, ancak paylaşılan ortak ata hakkında bilgi sağlamaz.

Bir ağacın dallarının uzunluğu bir anlam ifade edebilir veya olmayabilir. Ölçeklenmiş bir ağaçta, dalın uzunluğu zamanı veya taksonun ortak bir atadan evrimleştiğinden bu yana meydana gelen değişikliklerin sayısını temsil edebilir.


Suggested Reading

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter