Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

28.10: Concurrentie
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Competition
 
TRANSCRIPT

28.10: Concurrentie

Wanneer organismen dezelfde beperkte hulpbronnen nodig hebben in een omgeving, moeten ze er misschien voor strijden. Concurrentie is een netto-negatieve interactie. Zelfs als twee concurrerende individuen of populaties geen directe interactie hebben, wordt de algehele fitheid van beide concurrenten verlaagd doordat ze geen volledige toegang hebben tot de beperkte middelen.

Intraspecifieke competitie, die optreedt tussen individuen van dezelfde soort, dient als een natuurlijk mechanisme voor het reguleren van de populatiegrootte. Een te grote bevolkingsgroei kan leiden tot verdringing en verminderde middelen. Sterkere leden van de bevolking kunnen zwakkere individuen overtreffen voor middelen, wat leidt tot verminderde reproductie of sterfte voor de zwakkere individuen waardoor de populatiegrootte onder controle blijft.

Competitieve uitsluiting kan optreden als gevolg van concurrentie tussen soorten, waarbij de ene beter geschikt is om een hulpbron te gebruiken en de andere verdrijft. Dit is overgigens niet de enige mogelijke uitkomst wanneer een hulpbron niet in overvloed aanwezig is. Organismen kunnen ook manieren vinden om beperkte middelen te delen. Concurrerende bevolkingsgroepen kunnen zich bezighouden met het verdelen van bronnen, waarbij de hulpbron op een ruimtelijke manier wordt verdeeld door zich te houden aan niet-overlappende gebieden of door de hulpbron op verschillende tijdstippen van de dag te gebruiken. Als alternatief kan een populatie zijn niche differentiëren, zodat ze niet langer hoeft te concurreren.

Een voorbeeld van ruimtelijke verdeling van hulpbronnen zijn verschillende soorten anolehagedissen die op de eilanden rond de Caribische Zee leven. De anolen van elk eiland vermijden concurrentie met elkaar door op enigszins verschillende locaties binnen hun habitat te verblijven. De hagedissen jagen dan alleen op de insecten die hun favoriete territorium binnenkomen, waardoor de beschikbare voedselbronnen effectief worden verdeeld. Dit vermindert de concurrentie om voedsel en vermindert de directe conflicten tussen de verschillende soorten.

Uiteindelijk zorgt concurrentie voor een evolutionaire selectiedruk, zowel binnen als tussen soorten wanneer de hulpbronnen beperkt zijn, waardoor organismen worden gedwongen om zich aanpassen of ze lopen het risico uit te sterven als ze niet succesvol kunnen concurreren.


Aanbevolen Lectuur

Tags

Competition Ecosystems Organisms Resources Survival Reproduction Limited Resources Types Of Competition Same Species Different Species Direct Interaction Indirect Interaction Ecological Niches Overlap Roles Of Organisms Interspecific Competition Coyotes Wolves Common Resource Prey Territory Gray Wolf Coyote Populations Competitive Exclusion Efficient Competitor Worst Competitor Adjust Behavior Occupy Different Niche

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter