Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

36.3: Biyolojik Saatler ve Mevsimsel Tepkiler
TABLE OF
CONTENTS

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Biological Clocks and Seasonal Responses
 
TRANSCRIPT

36.3: Biological Clocks and Seasonal Responses

36.3: Biyolojik Saatler ve Mevsimsel Tepkiler

The circadian—or biological—clock is an intrinsic, timekeeping, molecular mechanism that allows plants to coordinate physiological activities over 24-hour cycles called circadian rhythms. Photoperiodism is a collective term for the biological responses of plants to variations in the relative lengths of dark and light periods. The period of light-exposure is called the photoperiod.

One example of photoperiodism in plants is seasonal flowering. Scientists believe that plants are cued to flower by the correspondence of their circadian clocks to changes in the photoperiod. They detect these changes using light-sensitive photoreceptor systems.

Phytochromes are a group of photoreceptors involved in flowering and other light-mediated processes. The phytochrome system enables plants to compare the duration of dark periods over several days.

Short-day (long-night) plants flower after a minimum number of consecutive long nights. Long-day (short-night) plants, by contrast, initiate flowering following a minimum number of consecutive short nights.

Phytochromes exist as two interconvertible forms: Pr and Pfr. Pr is converted into Pfr during the day, so Pfr is more abundant in daylight hours. Pfr is converted into Pr at night, so there is more Pr at nighttime. Therefore, plants can determine the length of the day-night cycle by measuring the Pr/Pfr ratio at dawn. The long nights of winter reduce Pfr levels at dawn, while the shorter nights of spring result in higher Pfr levels at sunrise.

Sirkadiyen-veya biyolojik-saat bitkilersirkatri ritimleri denilen 24 saatlik döngüler üzerinde fizyolojik faaliyetleri koordine sağlayan bir içsel, zaman tutma, moleküler mekanizmadır. Fotoperiodizm, bitkilerin karanlık ve açık dönemlerin göreceli uzunluklarındaki değişimlere verdiği biyolojik tepkiler için kolektif bir terimdir. Işık maruziyeti dönemi fotodönem olarak adlandırılır.

Bitkilerde fotoperiodizm bir örnek mevsimsel çiçekli olduğunu. Bilim adamları bitkilerin fotodönemde değişikliklere kendi sirkadiyen saatlerin yazışmatarafından çiçek cued olduğuna inanıyoruz. Bu değişiklikleri ışığa duyarlı fotoreseptör sistemleri kullanarak algılarlar.

Fitokromlar çiçekli ve diğer ışık aracılı süreçlerde yer alan fotoreseptörler grubudur. Fitokrom sistemi bitkilerin birkaç gün içinde karanlık dönemlerin süresini karşılaştırmak sağlar.

Kısa gün (uzun gece) bitkiler ardışık uzun geceler en az sayıda sonra çiçek. Buna karşılık uzun gün (kısa gece) bitkiler, ardışık kısa gece en az sayıda aşağıdaki çiçekli başlatmak.

Fitokromlar iki dönüştürülebilir form olarak var: Pr ve Pfr. Pr gün boyunca Pfr dönüştürülür, bu yüzden Pfr gün ışığında daha boldur. Pfr gece Pr dönüştürülür, bu yüzden gece daha Pr olduğunu. Bu nedenle, bitkiler şafakta Pr/Pfr oranını ölçerek gündüz-gece döngüsünün uzunluğunu belirleyebilirler. Kışın uzun geceleri şafakta Pfr düzeylerini düşürürken, baharın kısa geceleri gün doğumunda daha yüksek Pfr seviyeleri yle sonuçlanır.


Suggested Reading

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter