Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Korrelera beteendereaktioner på att fMRI Signaler från Human prefrontala cortex
 
Click here for the English version

Korrelera beteendereaktioner på att fMRI Signaler från Human prefrontala cortex: Undersöka Kognitiva processer med hjälp av uppgiftsanalys

Article DOI: 10.3791/3237
June 20th, 2012

Chapters

Summary June 20th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Målet med vår forskning är att korrelera beteende hjärnaktivitet. Noggranna beteendemässiga åtgärder och tekniker för att avbilda ger oss möjlighet att belysa hjärnan beteende relationer.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter