Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

This content is Open Access.

Hur man upptäcker amygdalaaktiviteten med magnetoencefalografi använda Source Imaging
 

Hur man upptäcker amygdalaaktiviteten med magnetoencefalografi använda Source Imaging

Article doi: 10.3791/50212
June 3rd, 2013

Summary June 3rd, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

I den här artikeln beskrivs hur du spelar in amygdalaaktiviteten med magnetencefalografi (MEG). Utöver denna artikel kommer att beskriva hur man genomför konditionering spår rädsla utan medvetenhet, en uppgift som aktiverar amygdala. Det kommer att omfatta tre områden: 1) Utforma ett paradigm trace conditioning hjälp bakåt maskering för att manipulera medvetandet. 2) Inspelning hjärnaktivitet under uppgiften med hjälp av magnetencefalografi. 3) Använda source imaging att återvinna signalen från subkortikala strukturer.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter