Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content.

Den 5-Choice Serial Reaction Time Oppgave
 
Click here for the English version

Den 5-Choice Serial Reaction Time Oppgave: En oppgave oppmerksomhet og impulskontroll for Gnagere

Article DOI: 10.3791/51574-v 09:43 min August 10th, 2014
August 10th, 2014

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne protokollen beskriver 5-valget serie reaksjonstid oppgave, noe som er en operant basert oppgave som brukes til å studere oppmerksomhet og impulskontroll hos gnagere. Test dag utfordringer som er modifikasjoner av standard oppgave, øke fleksibiliteten av oppgaven, og kan kombineres med andre manipulasjoner for mer fullstendig å karakterisere oppførselen.

Tags

Nevrovitenskap oppmerksomhet impulskontroll nevrovitenskap kognisjon gnager
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter