Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Experimentell Protokoll för Manipulera växt-inducerad Soil Heterogenitet
 
Click here for the English version

Experimentell Protokoll för Manipulera växt-inducerad Soil Heterogenitet

Article DOI: 10.3791/51580
March 13th, 2014

Chapters

Summary March 13th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Att förstå den roll som miljö heterogenitet i art samexistens har oftast fokuserar på olika typer av heterogenitet som är yttre till samhällets artsammansättning. Vi erbjuder nya detaljerade metoder för att skapa mark heterogenitet behandlingar med hjälp av jordar som är föremål för växt-mark återkoppling konditionering, eller heterogenitet inneboende till samhället sammansättningen.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter