Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

This content is Open Access.

Bildbaserad Lagrangian Particle Tracking i Bed-load Experiments
 
Click here for the English version

Bildbaserad Lagrangian Particle Tracking i Bed-load Experiments

Article doi: 10.3791/55874
July 20th, 2017

Summary July 20th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Manuskriptet presenterar ett protokoll för ledning av sedimenttransportförsök med sänglast, där de rörliga partiklarna spåras genom bildanalys. Den experimentella anläggningen, förfarandena för körförverkligande och databehandling, och slutligen presenteras några proof-of-concept-resultat här.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter