Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Experimentella System av Solar Adsorption kylanläggningar med koncentrerad Collector
 
Click here for the English version

Experimentella System av Solar Adsorption kylanläggningar med koncentrerad Collector

Article doi: 10.3791/55925
October 18th, 2017

Summary October 18th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Med solenergi som drivkraft, har ett system för kylning av romanen adsorption utvecklats och experimentellt undersökts. Vattenånga och zeolit bildade den arbetande par adsorption systemet. Detta manuskript beskriver inställningen av experimentella riggen, förfarandet för drift och de viktiga resultat.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter