Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

This content is Open Access.

Experimentellt protokoll att bestämma klorid tröskelvärdet för korrosion i prover tagna från armerade betongkonstruktioner
 
Click here for the English version

Experimentellt protokoll att bestämma klorid tröskelvärdet för korrosion i prover tagna från armerade betongkonstruktioner

Article doi: 10.3791/56229
August 31st, 2017

Summary August 31st, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi föreslår en metod att mäta en parameter som är mycket relevant för korrosion bedömningar eller förutsägelser av armerad betong strukturer, med den största fördelen med tillåter testning av prover från tekniska strukturer. Detta säkerställer verkliga förhållanden på det stål-betong-gränssnittet, som är avgörande för att undvika artefakter av laboratorium-gjort prover.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter