Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Inspelning elektromagnetisk hjärnaktivitet under administreringen av den gasformiga bedövningsmedel Xenon och Nitrous Oxide hos friska frivilliga
 
Click here for the English version

Inspelning elektromagnetisk hjärnaktivitet under administreringen av den gasformiga bedövningsmedel Xenon och Nitrous Oxide hos friska frivilliga

Article doi: 10.3791/56881
January 13th, 2018

Summary January 13th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Samtidiga Magnetencefalografi och elektroencefalografi ger ett användbart verktyg för att söka efter gemensamma och skilda makronivå mekanismer av minskningar i medvetandet som induceras av olika bedövningsmedel. Detta papper visar de empiriska metoder som ligger bakom inspelningen av sådana uppgifter från sunda människor under N-Methyl-D-Aspartate-(NMDA)-receptor-antagonist-based anestesi under inandning av lustgas och xenon.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter