Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Virtual Reality experiment med fysiologiska åtgärder
 
Click here for the English version

Virtual Reality experiment med fysiologiska åtgärder

Article doi: 10.3791/58318
August 29th, 2018

Summary August 29th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Virtual reality (VR) experiment kan vara svårt att genomföra och kräver noggrann planering. Det här protokollet beskriver en metod för utformningen och genomförandet av VR experiment som samlar in fysiologiska data från mänskliga deltagare. Experimenten i virtuella miljöer (EVE) ram är anställd för att påskynda denna process.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter