Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Cancer Research

This content is Open Access.

Morfologi-baserade åtskillnad mellan friska och sjukliga celler utnyttja Fourier transformer och självorganiserande kartor
 
Click here for the English version

Morfologi-baserade åtskillnad mellan friska och sjukliga celler utnyttja Fourier transformer och självorganiserande kartor

Article doi: 10.3791/58543
October 28th, 2018

Summary October 28th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här, tillhandahåller vi ett arbetsflöde som möjliggör identifiering av friska och sjukliga celler baserat på deras 3-dimensionell form. Vi beskriver processen för att använda 2D projektion konturer baserat på de 3D-ytorna för att utbilda en självorganiserande karta som kommer att ge objektiva klustring av de undersökta cellpopulationer.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter