Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Beteendemässiga strategier för att studera innate stress i Zebrafish
 

Beteendemässiga strategier för att studera innate stress i Zebrafish

Article doi: 10.3791/59092
May 1st, 2019

Summary May 1st, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta manuskript beskriver en enkel metod för att mäta stress behaviorally hos vuxna Zebrafish. Metoden drar nytta av den inneboende tendensen att zebra fiskar föredrar den nedre halvan av en tank när i ett stressat tillstånd. Vi beskriver också metoder för att koppla analysen till farmakologi.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter