Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Använda inkongruenta visuella taktila stimuli under objekt överföring med vibro-taktil återkoppling
 
Click here for the English version

Använda inkongruenta visuella taktila stimuli under objekt överföring med vibro-taktil återkoppling

Article doi: 10.3791/59493
May 23rd, 2019

Summary May 23rd, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi presenterar ett protokoll för att tillämpa inkongruenta visuella-taktila stimuli under en objekt överföring uppgift. Specifikt, under block överföringar, utförs medan handen är dold, en virtuell presentation av blocket visar slumpmässiga förekomster av false block droppar. Protokollet beskriver också lägga vibrotaktil feedback när du utför motorn uppgiften.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter