Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Spektrala och vinkel-lösta Magneto-optisk karakterisering av fotoniska nanostrukturer
 
Click here for the English version

Spektrala och vinkel-lösta Magneto-optisk karakterisering av fotoniska nanostrukturer

Article DOI: 10.3791/60094-v 08:01 min
November 21st, 2019

Chapters

Summary November 21st, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Fotoniska band struktur gör det möjligt att förstå hur slutna elektromagnetiska lägen propagera inom en fotonisk kristall. I fotoniska kristaller som inkorporerar magnetiska element åtföljs sådana trånga och resonanta optiska lägen av förbättrad och modifierad Magneto-optisk aktivitet. Vi beskriver ett mätförfarande för att extrahera Magneto-optiska bandstrukturen med Fourierrymdmikroskopi.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter