Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Mass pektrometri-guidad genombrytning som ett verktyg för att avslöja nya naturliga produkter
 
Click here for the English version

Mass pektrometri-guidad genombrytning som ett verktyg för att avslöja nya naturliga produkter

Article DOI: 10.3791/60825-v
March 12th, 2020

Chapters

Summary March 12th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här upprättas och beskrivs här ett masspektrometristyrt styrt genombrytningsprotokoll. Den bygger på genomsekvensinformation och LC-MS/MS-analys och syftar till att underlätta identifiering av molekyler från komplexa mikrobiella och växtextrakt.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter