Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Overgang av gårdsgriser til forskningsgriser ved hjelp av en utpekt sjekkliste etterfulgt av initiering av Clicker Training - et raffineringsinitiativ
 
Click here for the English version

Overgang av gårdsgriser til forskningsgriser ved hjelp av en utpekt sjekkliste etterfulgt av initiering av Clicker Training - et raffineringsinitiativ

Article DOI: 10.3791/62099-v
August 21st, 2021

Chapters

Summary August 21st, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Raffinering av svinestudier oppnås ved å introdusere en standardisert sjekkliste og positiv forsterkningstrening ved hjelp av en klikker. Dette arbeidet støtter innsamling av prøver og gjennomføring av daglige gjøremål relatert til dyrene.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter