Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Övergång av lantbrukssvin till forskningssvin med hjälp av en särskild checklista följt av initiering av klickerutbildning - ett förfiningsinitiativ
 
Click here for the English version

Övergång av lantbrukssvin till forskningssvin med hjälp av en särskild checklista följt av initiering av klickerutbildning - ett förfiningsinitiativ

Article DOI: 10.3791/62099-v
August 21st, 2021

Chapters

Summary August 21st, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Förfining av svinstudier uppnås genom att införa en standardiserad checklista och positiv förstärkningsutbildning med hjälp av en klicker. Detta arbete stöder insamling av prover och utförande av dagliga sysslor relaterade till djuren.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter