Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Muskelfunktion erhållen med rörelseläge ultraljud och ytelektromyografi under kärnuthållighetsövning
 
Click here for the English version

Muskelfunktion erhållen med rörelseläge ultraljud och ytelektromyografi under kärnuthållighetsövning

Article DOI: 10.3791/64335-v 09:21 min August 25th, 2022
August 25th, 2022

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll använder rörelseläge ultraljud och ytelektromyografi samtidigt för att mäta muskelfunktionen hos kärnan. Muskeltjocklek och aktivering av de lokala stabilisatorerna (t.ex. tvärgående abdominis, inre snedställda) och globala rörelser (t.ex. yttre snedställda) kan uppnås under specifika tidpunkter för sidoplankan och döda buggövningar.

Tags

Medicin utgåva 186
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter