Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

8.6: Piruvat Oksidasyonu
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Pyruvate Oxidation
 
TRANSKRİPT

8.6: Piruvat Oksidasyonu

Glikolizden sonra, yüklü piruvat molekülleri aktif taşıma yoluyla mitokondriye girer ve üç enzimatik reaksiyona girer. Bu reaksiyonlar, piruvatın bir sonraki metabolik yola girebilmesini sağlar, böylece piruvat moleküllerinde depolanan enerji hücreler tarafından kullanılabilir.

İlk olarak, piruvat dehidrojenaz enzimi karboksil grubunu piruvattan uzaklaştırır ve karbondioksit olarak serbest bırakır. Eksilmiş molekül daha sonra oksitlenir ve elektronları serbest bırakır, daha sonra NADH üretmek için NAD+ tarafından toplanır ve asetat oluşturur.

Son olarak, koenzim A-B vitamininden türetilen kükürt içeren bir bileşik-asetil koenzim A veya asetil CoA oluşturmak için kükürt atomu aracılığıyla asetata bağlanır. Asetil CoA daha sonra daha fazla oksitleneceği sitrik asit döngüsüne geçer.


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter