Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

34.8: Köklerde ve Sürgünlerde Birincil ve İkincil Büyüme
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Primary and Secondary Growth in Roots and Shoots
 
TRANSKRİPT

34.8: Köklerde ve Sürgünlerde Birincil ve İkincil Büyüme

Dünya bitki örtüsünün %90'ından fazlasını oluşturan damarlı bitkilerin tümü, kökleri ve sürgünleri uzatan birincil büyüme sürecine girer. Pek çok kara bitkisi, özellikle odunsu bitkiler de, kökleri ve sürgünleri kalınlaştıran ikincil bir büyüme geçirir.

Bir bitkide birincil ve ikincil büyüme aynı anda gerçekleşebilir. Birincil büyüme daha yeni bitki bölgelerinde meydana gelirken, ikincil büyüme birincil büyümeyi tamamlamış bölgelerde ortaya çıkar. Kök büyümesi ile sürgün büyümesi arasında örtüşmeler ve farklılıklar vardır.

Apikal meristemler hem köklerin hem de sürgünlerin birincil büyümesini sağlar - birincil sürgün büyümesi sürgün apikal meristeminde başlar ve kök birincil meristeminde başlar.

Kökteki ve sürgündeki apikal meristemlerdeki bölünmüş hücreler aynı birincil meristemlere-protoderm, temel meristem ve prokambiyum-ayrılır. Hem köklerde hem de sürgünlerde, bu birincil meristemler aynı doku tiplerine dönüşür; protoderm, temel meristem ve prokambiyum sırasıyla dermal, temel ve damarlı dokulara dönüşür.

Ancak köklerde ve sürgünlerde üretilen belirli dokular arasında farklılıklar vardır. Köklerde, epidermis, kökün yüzey alanının çoğunu oluşturan kök kılları içerir. Ek olarak, ekikotların sürgün zemini dokusundan farklı olarak-en yaygın çiçekli bitkiler-kök zemin dokusu öz ve kortekse bölünmemiştir. Ayrıca, sürgün apikal meristemi, yaprakları oluşturan yaprak primordialarını içerir.

Birincil büyümeyle karşılaştırıldığında ikincil büyüme, kökler ve sürgünler arasında daha benzerdir. İkincil büyüme, köklerin ve sürgünlerin uzunluğu boyunca uzanan iki tür yan meristem tarafından sağlanır.

Birincil ksilem ve birincil floem arasındaki damarlı kambiyum, her yıl köklerde ve sürgünlerde ikincil ksilem (odun) ve ikincil floem tabakası oluşturur.

Kabuğun bir bileşeni olan mantar kambiyumu, damar dokularının dışında bulunur. Hem köklerde hem de sürgünlerde, epidermisin yerini alan peridermi oluşturmak için mantar ve phelloderm üretir.


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter