Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

34.14: Stoma ile Terlemenin Düzenlenmesi

İÇİNDEKİLER
JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Education
Regulation of Transpiration by Stomata
 
TRANSKRİPT

34.14: Stoma ile Terlemenin Düzenlenmesi

Fotosentez sırasında bitkiler gerekli karbondioksiti alır ve üretilen oksijeni atmosfere geri verir. Bitki yapraklarının epidermisindeki açıklıklar, bu gaz alışverişinin yapıldığı yerlerdir. Tek bir açıklığa, Yunanca “ağız” kelimesinden türetilen bir stoma denir. Stoma, çeşitli çevresel uyarılara tepki olarak açılır ve kapanır.

Her bir stoma, içeriye su aldığında bir açıklık oluşturan iki özel bekçi hücresiyle çevrelenmiştir. İyonların taşınması, bekçi hücrelerdeki su miktarını düzenler. Bu olay indüklendiğinde, pompalar hidrojen iyonlarını bekçi hücresinin dışına taşır. Membranın bu hiperpolarizasyonu, voltaj kapılı potasyum kanallarının açılmasına ve potasyum iyonları ve sükroz gibi çözünen maddelerin bekçi hücrelere girmesine neden olur. Artan çözünen madde konsantrasyonu, suyu kofulda biriken bekçi hücrelerine yönlendirir. Sonuç olarak, bekçi hücreler eğilerek böbrek şekline dönüşür ve stoma açıklığını oluşturur. Solütler bekçi hücrelerden ayrıldıklarında, su bunu takip ederek bekçi hücre büzülmesine ve açıklığın kapanmasına neden olur.

Çeşitli çevresel ve internal sinyaller, stomaların açılmasını tetikler. Örneğin, mavi ışık, hücre yüzeyindeki ışığa duyarlı reseptörleri aktive ederek, stomaların açılmasına yol açan moleküler bir kaskad başlatır. Ek olarak, karbondioksit konsantrasyonu yaprak dokusuna düştüğünde, stomaların açılması indüklenir, böylece hücreler bu kritik fotosentez reaktantına erişebilir.

Su buharı kaybı, transpirasyonel çekmenin oluşması için kritik öneme sahiptir: su, mezofil hücrelerinin yüzeyinde buharlaşır ve açık stomalar yoluyla atmosfere kaçar. Su kaybı, topraktan ek suyu köklere ve tüm yol boyunca yapraklara çeken transpirasyonel bir çekiş yaratır.

Kuraklık koşullarında olduğu gibi yeterli su bulunmadığında stomalar kapanır. Bu süreçte absisik asit hormonu (ABA) önemlidir, bekçi hücre zarları üzerindeki reseptörlere bağlanır ve hücre içi çözünen konsantrasyonunu arttırır. ABA aynı zamanda stomaların açıklığının sirkadiyen kontrolünde de önemlidir ve gün ışığında daha fazla stomanın açılmasına ve karanlıkta kapanmasına neden olur.


Önerilen Okuma

Tags

Transpiration Stomata Gas Exchange Opening And Closing Of Stomata Guard Cells Photosynthesis Carbon Dioxide Uptake Oxygen Release Water Regulation Ion Concentration Potassium Ions Osmosis Evaporation Water Loss Wilting

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter