Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Pomiar egzocytozy w Neurony Korzystanie FM etykietowania
 
Click here for the English version

Pomiar egzocytozy w Neurony Korzystanie FM etykietowania

Article DOI: 10.3791/117
November 30th, 2006

Chapters

Summary November 30th, 2006

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Zdolność do pomiaru kinetyki uwalniania pęcherzyków może pomóc zapewnić wgląd w niektóre z podstaw nerwowe. Tu używane obrazu w czasie rzeczywistym pęcherzyków oznaczone czerwonym barwnikiem fluorescencyjnym FM 4-64 do pomiaru tempa uwalniania pęcherzyków presynaptycznych neuronów hipokampa w hodowli.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter