Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Free Access.

Bioelektrisk Analyser av en osseointegreras intelligent Implant Design System för amputerade
 
Click here for the English version

Bioelektrisk Analyser av en osseointegreras intelligent Implant Design System för amputerade

Article doi: 10.3791/1237
July 15th, 2009

Summary July 15th, 2009

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Det finns ett behov att utveckla alternativa protes att sätta på med lem hänförligt till ocklusiva vaskulära sjukdomar och trauma. Målet med arbetet är att införa en osseointegreras intelligent system implantat design för att öka skelett fixering och minska periprosthetic infektioner för patienter som behöver osseointegreras teknik.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter