Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

En allel-specifika Gene Expression analys för Testa funktionell grund av genetiska samband
 
Click here for the English version

En allel-specifika Gene Expression analys för Testa funktionell grund av genetiska samband

Article DOI: 10.3791/2279
November 3rd, 2010

Chapters

Summary November 3rd, 2010

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Genetiska föreningar är ofta oförklarlig på en funktionell nivå. Denna metod syftar till att bedöma effekten av fenotyp associerad genetiska markörer på genuttryck genom att analysera celler heterozygot för transkriberas SNP. Tekniken möjliggör exakta mätningar av MALDI-TOF masspektrometri för att kvantifiera allel-specifika produkter primer förlängning.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter