Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Free Access.

Manuell Restraint och gemensamma Compound Rutter Administration hos möss och råttor
 
Click here for the English version

Manuell Restraint och gemensamma Compound Rutter Administration hos möss och råttor

Article DOI: 10.3791/2771
September 26th, 2012

Chapters

Summary September 26th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Att arbeta säkert och humant med forskning gnagare kräver spetskompetens inom hantering och återhållsamhet metoder. Denna artikel kommer att presentera de grundläggande principer som krävs för att säkert hantera och effektivt administrera föreningarna till möss och råttor.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter