Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Biomarkörer i en djurmodell för att avslöja Neurala, Hematologiska och Behavioral korrelat till PTSD
 
Click here for the English version

Biomarkörer i en djurmodell för att avslöja Neurala, Hematologiska och Behavioral korrelat till PTSD

Article DOI: 10.3791/3361-v 08:29 min October 10th, 2012
October 10th, 2012

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver en råtta modell av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) som avslöjar ihållande förändringar i neuroendokrin funktion och det fördröjda långsiktigt överdriven rädsla svar, kännetecknar PTSD patienter. Den djurmodell och metoder som beskrivs här är användbara för att korrelera biomarkörer i hjärnan kärnor, som är mekanistisk men kan inte mätas i patienter, med biomarkörer i perifera vita blodkroppar, vilket kan.

Tags

Medicin genetik fysiologi neurovetenskap immunologi PTSD biomarkör stress rädsla spritta kortikosteron djurmodell RNA RT-PCR gen-chip cDNA microarray oligonukleotid microarray amygdala prefrontala cortex hippocampus cingulate cortex hypotalamus vita blodkroppar
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter