Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Beredning av 3D Fibrin ställningar för Kultur Stem Cell Applications
 
Click here for the English version

Beredning av 3D Fibrin ställningar för Kultur Stem Cell Applications

Article doi: 10.3791/3641
March 2nd, 2012

Summary March 2nd, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta arbete detaljer förberedelse av 3D fibrin ställningar för odling och differentiering plutipotent stamceller. Sådana ställningar kan användas för att screena effekterna av olika biologiska föreningar på stamceller beteende samt modifierats för att innehålla läkemedelsavgivningssystem.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter