Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

This content is Open Access.

Undersökning av Tidig Plasma Evolution inducerad av ultrakorta laserpulser
 
Click here for the English version

Undersökning av Tidig Plasma Evolution inducerad av ultrakorta laserpulser

Article DOI: 10.3791/4033
July 2nd, 2012

Chapters

Summary July 2nd, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En experimentell metod för att undersöka tidiga plasman utvecklingen orsakas av ultrakorta laserpulser beskrivs. Med användning av denna metod, är högkvalitativa bilder av tidig plasma erhållen med hög temporal och rumslig upplösning. En ny integrerad atomistisk modell används för att simulera och förklara de mekanismer för tidig plasma.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter