Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Metabolsk Merking og Membran Fraksjone for komparativ proteomikk analyser av
 
Click here for the English version

Metabolsk Merking og Membran Fraksjone for komparativ proteomikk analyser av

Article DOI: 10.3791/50535
September 28th, 2013

Chapters

Summary September 28th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Her beskriver vi en robust fremgangsmåte for fraksjonering av planteplasmamembraner i detergentresistente og detergentløselige membraner basert på en blanding av umerket og in vivo fullt 15 N merket Arabidopsis thaliana cellekulturer. Fremgangsmåten er brukt for sammenlignende proteomic studier for å forstå signaleringsprosesser.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter