Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Pnömoni için Faydalı adjuvan Aracı Olarak Kemik Hastalıkları Manipülatif Tedavi
 
Click here for the English version

Pnömoni için Faydalı adjuvan Aracı Olarak Kemik Hastalıkları Manipülatif Tedavi

Article DOI: 10.3791/50687
May 6th, 2014

Chapters

Summary May 6th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Pnömoni biyomekanik ve bağışıklık fonksiyonunu artırmak için pnömoninin tedavisinde bir yardımcı tedavi olarak kullanılabilir ABD Kemik manipülasyonu teknikleri (OMT) ölüm ilk on önde gelen nedenlerinden biridir; ve sonuçta, hastanede kalış, antibiyotik süresini, solunum yetmezliği sıklığını ve mortaliteyi azaltmak için. Bu video yazıda, pnömoni hastalarında OMT kullanımı ile ilgili randomize kontrollü çalışmalar gözden yanı sıra, akciğer enfeksiyonları tedavisinde rutin osteopatik hekimler tarafından uygulanan teknikler eller belirli gösterecektir.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter