Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Optimera Rökgas inställningar för att främja Mikroalger Tillväxten i Photobioreactors via datorsimuleringar
 
Click here for the English version

Optimera Rökgas inställningar för att främja Mikroalger Tillväxten i Photobioreactors via datorsimuleringar

Article DOI: 10.3791/50718-v 14:33 min October 1st, 2013
October 1st, 2013

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Rökgas från kraftverk är en billig CO2 källa för algtillväxt. Vi har byggt prototyp "rökgas att alg odling" system och beskrev hur man skala upp algernas odlingsprocessen. Vi har visat användningen av ett massöverförings bio-reaktionsmodell för att simulera och att utforma den optimala driften av rökgas för tillväxten av Chlorella sp. i alger foto bioreaktorer.

Tags

Miljövetenskap mikrobiologi cellbiologi marinbiologi Primary Cell Culture Chlorella CO Masstransport Monod modell On-off puls Simulink
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter