Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

FMRI-güdümlü Transkranial Manyetik Stimülasyon sırasında kaydedilen EEG Veri Görsel Uyarılmış Potansiyelleri ayıklanıyor
 
Click here for the English version

FMRI-güdümlü Transkranial Manyetik Stimülasyon sırasında kaydedilen EEG Veri Görsel Uyarılmış Potansiyelleri ayıklanıyor

Article DOI: 10.3791/51063
May 12th, 2014

Chapters

Summary May 12th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Bu kağıt fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) ile ortaya aktivasyonlar tarafından yönlendirilen eşzamanlı transkranial manyetik stimülasyon (TMS) sırasında (EEG) veri toplama ve analiz için elektroensefalografi bir yöntem açıklanır. Olaya ilişkin potansiyellerin TMS dışlayıcı kaldırılması ve çıkarma için bir yöntem paradigma tasarım ve deneysel kurulum hususlar gibi tarif edilir.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter