Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Noggrannhet i odontologi, ett nytt sätt att mäta riktighet och precision
 
Click here for the English version

Noggrannhet i odontologi, ett nytt sätt att mäta riktighet och precision

Article DOI: 10.3791/51374 07:57 min
April 29th, 2014

Chapters

Summary April 29th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Noggrannhet är en stor efterfrågan i odontologi. För att kontrollera noggrannheten, behövs referens skannrar. I denna artikel presenteras en ny referens skanner med ett justerat skanningsmetod för att få en bred variation av dentala morfologier med hög riktighet och precision.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter