Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Koordinere Kartlegging av Hyolaryngeal Mechanics i Svelge
 
Click here for the English version

Koordinere Kartlegging av Hyolaryngeal Mechanics i Svelge

Article DOI: 10.3791/51476
May 6th, 2014

Chapters

Summary May 6th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Koordinere kartlegging er en metode for å dokumentere fremtredende trekk ved hyolaryngeal biomekanikk i svelg fasen av å svelge. Denne metoden bruker bildeanalyse programvare for å spille inn koordinatene anatomiske landemerker. Disse koordinatene er importert inn i et excel makro og oversatt til kinematiske variabler av interesse nyttig i dysfagi forskning.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter