Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

 
Click here for the English version

Användning av

Article DOI: 10.3791/51601
September 9th, 2014

Chapters

Summary September 9th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

För att motverka patogen spridning, värdceller omorganisera sin cytoskelettet att compartmentalize bakterier och framkalla autophagy. Använda Shigella infektion av vävnadsodlingsceller, värd och patogen hälsofaktorer som ligger denna process identifieras och karakteriseras. Med hjälp av zebrafisk modeller av Shigella-infektion, är den roll upptäckta molekyler och mekanismer som undersökts in vivo.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter