Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Kortikal Källa Analys av hög densitet EEG inspelningar i barn
 

Kortikal Källa Analys av hög densitet EEG inspelningar i barn

Article doi: 10.3791/51705
June 30th, 2014

Summary June 30th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Under senare år har det funnits ett ökande intresse för att skatta de kortikala källor hårbotten uppmätta elektriska aktiviteten för kognitiva neuroscience experiment. I artikeln beskrivs hur hög densitet EEG förvärvas och hur inspelningar bearbetas för kortikal käll uppskattning hos barn från 2 års ålder på London baby Lab.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter