Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

This content is Open Access.

İnce Filmlerde Difüzyon kullanma Çevre Pluton'un Türleşme ve biyoyararlanımı Ölçümleri
 
Click here for the English version

İnce Filmlerde Difüzyon kullanma Çevre Pluton'un Türleşme ve biyoyararlanımı Ölçümleri

Article DOI: 10.3791/53188-v 12:22 min November 9th, 2015
November 9th, 2015

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Ince filmler uzadıya degradeler (DGT) tekniği plutonyum spesiasyonu çalışmaları için önerilmektedir. Bu protokol, organik madde varlığında, Pu (IV) ve Pu (V) 'in davranış tarama difüzyon deneyleri anlatmaktadır. Bir karstik bahar konuşlanan DGTS Pu biyolojik değerlendirilmesini sağlar.

Tags

Mühendislik Sayı 105 Plütonyum biyoyararlanım DGT AMS türleşme humik asitler NOM radyonüklid radyoaktivite
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter