Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Geijkte Passive Sampling - Multi-plot Field Metingen van NH
 
Click here for the English version

Geijkte Passive Sampling - Multi-plot Field Metingen van NH

Article DOI: 10.3791/53273 10:29 min
March 21st, 2016

Chapters

Summary March 21st, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Ammoniakemissie zijn een grote bedreiging voor het milieu door vermesting, verzuring van de bodem en fijne deeltjesvorming en vloeien voornamelijk voort uit agrarische bronnen. Deze methode maakt het mogelijk ammoniak verlies metingen in gerepliceerd veldproeven op statistische analyse van de emissies en van de relaties tussen ontwikkeling en emissies gewas.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter