Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

A subscription to JoVE is required to view this content.

Kalibrert Passiv Sampling - Multi-tomten feltmålinger av NH
 
Click here for the English version

Kalibrert Passiv Sampling - Multi-tomten feltmålinger av NH

Article DOI: 10.3791/53273 10:29 min March 21st, 2016
March 21st, 2016

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Ammoniakk-utslipp er en stor trussel mot miljøet ved eutrofiering, jord forsuring og fine partikkeldannelse og stammer hovedsakelig fra landbruket kilder. Denne metoden gjør ammoniakk tapsmålinger i replikert feltforsøk muliggjør statistisk analyse av utslipp og av relasjoner mellom avling utvikling og utslipp.

Tags

Environmental Sciences dynamisk kammer ammoniakk multi-plot feltforsøk felt replikering landbruk nitrogen gjødsel passiv sampler
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter