Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Generera Primär fibroblastkulturer från mus Öron och Tail Vävnader
 
Click here for the English version

Generera Primär fibroblastkulturer från mus Öron och Tail Vävnader

Article DOI: 10.3791/53565 06:35 min
January 10th, 2016

Chapters

Summary January 10th, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver en enkel och snabb försöksförfarande för generering av primära fibroblaster från öronen och svansar av möss. Förfarandet kräver ingen speciell djurträning och kan användas för generering av fibroblastkulturer från öronen som lagrats vid rumstemperatur under upp till 10 dagar.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter